Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Beja n.o. - bezpečná jazda, fyziologické možnosti vodiča, testovanie

Význam pneumatík

 

Pneumatiky - možnosti

(Poučenie modrou v texte a na konci textu)

Pri pneumatikách (pneu.) pokladám za nutné pripomenúť funkcie pneu. na vozidle. Z jednotlivých funkcii sa zameriame na tie oblasti, ktoré majú rozhodujúci význam na bezpečnosť jazdy.

        Pneumatiky plnia tieto základné funkcie:

1. Pružný prenos hmotnosti vozidla na vozovku
2. Prenos síl v priamom smere
          a rozjazd vozidla
          b brzdenie
3. Prenos síl v bočnom smere

 1. Pružný prenos hmotnosti vozidla na vozovku

Pruženie pneu. spolu s pružiacim systémom podvozku zabezpečuje vozidlu stály styk s vozovkou. Pri pružnom prenose hmotnosti vozidla na vozovku berieme do úvahy radiálnu, obvodovú a bočnú pružnosť ktoré plnia v dynamike vozidla jednotlivé funkcie pneumatík. Vhodné pruženie pneumatík má veľký význam na stále zabezpečenie spomínaných prenosov síl a v neposlednej rade na komfort jazdy.

2. Prenos síl v priamom smere

         a. Rozjazd vozidla

Z pohľadu prenosu síl pri rozjazde je schopnosť pneu. prenášať na vozovku krútiaci moment od motora. Pre bezpečnú jazdu je v tejto oblasti dôležitá schopnosť prenosu krútiaceho momentu od motora na vozovku hlavne pri predbiehaní. Tu pokladáme za dôležité upozorniť, aby si každý na svojom vozidle počas jazdy (pri nižších rýchlostiach) vyskúšal tzv. prudkú akceleráciu. Na túto skutočnosť upozorňujem z dôvodu, že prenos síl pri rozjazde z pneumatiky na vozovku je rozdielny. Táto rozdielnosť je závislá na stave a kvalite pneumatiky, na stave a kvalite vozovky. Tým zistíte možnosť zrýchlenia nášho vozidla pri predbiehaní aj na klzkých vozovkách, čím predídete stresovým situáciám a prípadnej kolízii. Pri autách s vyšším krútiacim momentom je už na vozidlách montovaný systém, ktorý zabraňuje prekĺznutiu pneumatiky pri prudkej akcelerácii, čím sa zvyšuje možnosť zrýchlenia vozidla. Všeobecne je možné do poručiť u všetkých výkonových radách automobilov schopnosť zrýchlenia od tretieho rýchlostného stupňa vyššie. Tak zistíte možnosti bezpečného predbiehania s konkrétnym vozidlom, ktoré práve šoférujete.

          b. Brzdenie

Z pohľadu prenosu síl sa jedná o opačný efekt ako pri rozjazde. Schopnosti pneu. zabezpečiť prenos síl pri brzdení je mimoriadne dôležitá, preto jej venujeme viac priestoru v programe Filip. Vzhľadom k tomu, že program Filip je vytvorený na základe viac ako 200 meraní, je možné konštatovať, že zistíte reálne možnosti zastavenia vozidla.

 
3. Prenos síl v bočnom smere

Jedná so o dôležitú časť hlavne pri prejazde v zákrutách. Na zabezpečenie maximálneho prenosu síl v zákrutách je konštrukčne riešená predná náprava pri natočení kolies tak, aby styčná plocha s vozovkou zabezpečovala maximálny prenos síl.
Pri prenose síl v bočnom smere je nutné kalkulovať počas jazdy hlavne s extrémami, kde sa zvyšujú nároky. Za hlavný extrém kde sa zvyšujú nároky na prenos bočných síl je bočný vietor, ktorý v závislosti na ploche vozidla dosahuje často krát silu, ktorá sa rovná silám potrebným na prejazd zákrutou v maximálnych rýchlostiach. Preto do poručujeme pri vyšších rýchlostiach vetra znížiť rýchlosť vozidla. Pri znižovaní rýchlosti vozidla berte do úvahy aj kvalitu vozovky.


V tejto časti sme zámerne nerozoberali ďalšie informácie o pneumatikách ako napr. konštrukciu, značenie a tak ďalej. Uvedené informácie je možné získať z bežne dostupnej literatúry a iných web stránkach výrobcov a predajcov pneu.

Pre úplnosť informácii pokladám za vhodné spomenúť aj niekoľko fyzikálnych zákonitostí z tejto oblasti, ktoré súvisia s hore uvedeným textom.

 

Hnacia sila na pneumatikách

V skrátenej forme je možné povedať: Pre pohyb automobilu musíme na jeho hnacie kolesá preniesť krútiaci moment Mk , ktorý vytvára hnaciu silu Fk na polomere kolesa r.
Pre praktickej jazde je teda nutné kalkulovať s tým, že môžeme na pneumatiku dostať len silu Fk ktorú je daná pneumatika preniesť. Môžeme mať teda na aute akýkoľvek motor s krútiacim momentom (Mm) , zrýchlenie dosiahneme len ako nám povolí hnacia sila na kolesách. Maximum Fk zabezpečujú proti preklzové zariadenia. Uvedené uvádzame z dôvodu, že to má priami súvis s rýchlim opustením križovatky a tiež zrýchlením pri predbiehaní.

 

Sily a momenty pôsobiace na pneumatiku pri rozjazde

 

Legenda:

Mk - krútiaci moment kolesa
r - polomer kolesa
Fk - hnacia sila kolesa

 
          Sily a momenty pôsobiace na brzdenú pneumatiku

 

 Legenda:

Mb - brzdiaci moment ktorý vznikne po začatí brzdenia vozidla.
R - polomer kolesa
Fb - brzdná sila kolesa, ktorá je závislá na súčiniteli trenia

 Zhrnutie poučenia z hore uvedeného textu:

Ak chcem zistiť „komunikáciu“ vozidla s vozovkou spravím tieto základné úkony.
- skúsim prudký rozjazd,
- skúsim prudký rozjazd od tretieho rýchlostného stupňa hore,
- skúsim prudšie zabrzdiť pri nižších rýchlostiach.

Výsledkom „komunikácie“ vozidla s vozovkou je:

Prispôsobím výsledku ďalšiu jazdu !!!!


 

webygroup

Otestujte sa programom FILIP

Otestujte svoju pozornosť a reakčný čas, programom FILIP. Ide aj o vaše zdravie na cestách. Objednajte si ho už dnes.

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár


214698

Úvodná stránka